WS

Woodsafe Timber Protection AB

Woodsafe Timber Protection AB är en industriell förädlingslänk mellan beställare och träindustrin med behörighet enligt EU-kommissionens Byggproduktförordning 305/2011 att placera träprodukter med egenskaper mot brand på europeisk marknad.

Woodsafe koncept ALLT-I-ETT består av premiumpartners med spetskompetens inom området brandsäkert trä och träkvalitet.

woodsafe_case
KUND Woodsafe Timber Protection AB
ORT Västerås
INDUSTRI Materialbehandling
STATUS Pågående
PRODUKTER iCoordinator™
Drupal (tredjepartsprodukt)
TJÄNSTER Implementation
Utbildning
Integration
Projekthantering
Utveckling
Support

Strategi och lösning

Under ett mångårigt samarbete har den digitala strategin utvecklats och moderniserats i flera omgångar för att ständigt ligga i framkant inom sitt industrisegment. I det senaste i raden av IT-projekt har strategin vara att ytterligare öka kundnöjdheten genom att ta fram en mobilapp för produktionen som underlättar kvalitetssäkringen av de olika stegen i produktionen samt ger kunden en kontinuerlig feedback på projekt genom genererade rapporter som görs tillgänglig för kunden i en delad miljö.

Den levererade lösningen bygger på iCoordinator™ som bas för dokumenthanteringen där kunder ges tillgång till genererade PDF-rapporter i olika arbetsytor. Genom iCoordinators API integreras den utvecklade mobilappen som skall köras av operatörer på de olika stationerna i produktionen. Designtech har bistått med såväl förstudie med framtagande av kravställning som utveckling av själva appen. Förutom detta har Designtech sedan tidigare varit med och leverera ett flertal webbplatser i Drupal där den senaste versionen av företagets webbplats bl.a. innehåller en skräddarsydd PDF-selektor som kombinerar en valfri mix av företagets olika PDF-er till samlad PDF för besökaren.

"Vi har samarbetat med Designtech i många år nu och samarbetet har utvidgats genom åren i takt med att våra behov ökat. En viktig del i samarbetet är att Designtechs konsulter förstår vår verksamhet väldig väl och kan därigenom leverera kundanpassade lösningar som möter upp mot våra behov."