ic_logo_full_slim-1

Säker lagring och enkel delning av dokument för organisationer, företag och projekt

iCoordinator™ är en molnbaserad lösning för säker lagring och enkel delning av dokument för organisationer, företag och projekt som möter olika användares krav på samarbete och mobil access med möjlighet till kraftfull behörighetsstyrning, dokumentvisning och prenumeration på ändringar.

 

document-management-1iCoordinator™ Kundportal


iCoordinator™ Kundportal ger möjlighet att dela dokument med företagets alla kunder och leverantörer till en fast, låg och kalkylerbar kostnad. Genom en egen kundportal kan företaget på ett professionellt, trygg och behörighetskontrollerat sätt dela filer med kunder och leverantörer.

iCoordinator™ Projekt


Grundidén med iCoordinator™ Projekt är att underlätta för dokumentbaserat tryggt samarbete i projekt. Känn lugnet av att ha kontroll över projekten, även när många organisationer är inblandade, genom att minimera risken att obehöriga kommer åt material och information som de inte ska ha tillgång till.

iCoordinator™ Enterprise


iCoordinator™ Enterprise är den editionen som vänder sig till den som söker det där lilla extra, både avseende funktionalitet som tillgång till service och support. Förutom samtliga av de funktioner som återfinns i övriga editioner har du i Enterprise tillgång till iCoordinator Desktop som ger dig möjlighet att synkronisera filerna mellan portalen och filhanteraren på din lokala dator.

iCoordinator™ OEM


iCoordinator™ OEM är en edition som vänder sig till molnleverantörer av andra IT-tjänster och som vill använda valda delar av iCoordinators klienter (Web, Desktop, Mobile och Web Extension) som en del av sin egen tjänst under eget varumärke, s.k. OEM eller White labelling.


iCoordinator™ Kundportal


iCoordinator™ Projekt


iCoordinator™ Enterprise


iCoordinator™ OEM

Byggt för trygghet

iCoordinator™ har utvecklats med utgångspunkt från den ökande efterfrågan från organisationer, företag och projekt för att stödja en anpassad nivå av behörighetsstyrning, möjlighet att organisera filerna i flera dimensioner genom etiketter och smarta mappar samt att kunna skicka in filer till mappar i systemet via e-post.

iCoordinator™ gör det möjligt för organisationer, företag och projekt att ta kontroll över känsliga affärsdata samtidigt som man möter upp behoven av en säker lagring, enkel tillgänglighet och samarbetsmöjligheterna för användarna.

Uppladdning via e-post

För att göra filhanteringen enklare, kan användaren av iCoordinator™ lägga till filer till en viss arbetsyta eller en mapp på portalen genom att skicka filerna via e-post. De unika och mycket säkra e-postlänkarna, som är specifika för användaren och mappen, kan hämtas från webbgränssnittet i iCoordinator™.

Filhantering Off-line

Klienterna gör det möjligt för användarna att ha sina filer tillgängliga off-line för att kunna arbeta med dem utan att vara uppkopplad mot internet, samt att sedan få dem synkroniserade tillbaka automatiskt i samma stund som de blir uppkopplade igen.

Rättighetsstyrning på
användarnivå & gruppnivå

Genom att skapa grupper i arbetsytorna kan användaren samarbeta med olika grupper inom en arbetsyta på ett enkelt sätt.

Åtkomst till en arbetsyta kan enkelt ges till olika användare, och behörighet för att läsa eller redigera kan ges för en användare eller en grupp till en mapp eller en enskild fil. Detta gör att samarbetet mellan olika användargrupperingar blir både enkel och säker.

Klienter för Windows & macOS

För våra Enterprise-editioner finns desktopklienter för Windows & macOS, vilka möjliggör säker och automatisk synkronisering av alla filer mellan den lokala datorn och iCoordinator™-mapparna online.

Dessutom finns iCoordinator™ Web Extension för samtliga editioner, vilken gör det möjligt att direkt från webbläsare sömlöst öppna-redigera-spara filer med hjälp av din lokala programvara som exempelvis Word eller Excel.

Dokumentvisning online

Genom stöd för visning av flera hundra olika filtyper via den inbyggda dokumentvisaren, listning av filer i en välbekant struktur för att förenkla navigeringen samt åtkomst av filer från olika enheter, kan organisationer, företag och projekt skapa, lagra, dela och samarbeta med filer på ett säkert sätt.

iCoordinator™ Desktop

För Windows
För macOS

iCoordinator™ Web Extension

För Windows

Mobilappar

För iOS
För Android

 

Bättre organisering och hantering av filer

Organisera och hantera dina filer på ett effektivt sätt med etiketter och smarta mappar

Portal & Arbetsytor

Med det unika konceptet Portal och Arbetsytor, kan iCoordinator™ erbjuda organisationer, företag och projekt molnbaserade, säkra portaler där de kan lagra all sina affärsdata. I portalen är lagringsytorna ytterligare uppdelade, först i olika arbetsytor, sedan i mappar och filer. Alla med sin helt egna uppsättning av åtkomsträttigheter. En arbetsyta kan t.ex. representera en avdelning inom organisationen, ett område för en kund, en plats för leverantörer eller en gruppering inom avdelningen.

Etiketter

Med möjligheten att sätta etiketter på filer och mappar, samt att kunna skapa olika vyer för listning av filer via smarta mappar, kan användaren på ett enkelt sätt kategorisera och organisera sina filer.


Smarta mappar

De smarta mapparna fungerar som virtuella mappar, och med rätt märkning kan filer styras och organiseras automatiskt till en angiven mapp. Till exempel genom att använda etiketten "Granskad", kan en lista med alla de granskade filerna genereras automatiskt i en smart mapp med den etiketten satt som filterkriterium. Detta gör det möjligt att ha enkla arbetsflöden där dokument som är märkta med speciella etiketter automatiskt kan presenteras för användarna i smarta mappar.

 

Effektivt samarbete

En av de viktigaste fördelarna med iCoordinator™ är möjliggörandet av ett effektivt samarbete
mellan såväl interna som externa användare kopplade till verksamheten.

Användare kan enkelt ladda upp filer, organisera dem i mappar, dela länkar till filerna med andra m.m.
Med möjligheten att sätta läs och skrivrättigheter ända ner på filnivå, kan man säkerställa
att endast behöriga användare kan läsa eller redigera filerna.

 

Dela fil via länk & Åtkomstnivå för länk

Användare kan snabbt dela en länk med externa personer som inte är medlemmar i portalen. Möjligheten att sätta åtkomstnivån för länken till vem som helst som har tillgång till länken, portalmedlemmar eller endast filägaren ger ytterligare kontrollmöjligheter över vad som delas och vem som kan ta del av det. 

mobile-interface

Mobil åtkomst

Tillgängligheten till filer på mobila enheter ger användarna åtkomst till filer oavsett var de befinner sig, samt möjlighet att dela dem när de är ute och reser vilket möjliggör samarbete med andra när som helst.

Åtkomst endast via inbjudan

Åtkomsten till en portal är strikt begränsad via inbjudan. Med olika nivåer av behörighet för att läsa och redigera filer för enskilda användare eller grupper, kan organisationer, företag och projekt försäkra sig om att enskilda användare och grupper bara kan se det de har rätt till att se.


Total kontroll över innehåll

iCoordinator™ gör det möjligt för organisationer, företag och projekt att ta kontroll över sin affärsinformation på många olika sätt. Behörighetsstyrning på detaljerad nivå för rättigheter säkerställer att endast de relevanta användarna ser det som de har behov av att se.

 

Ändringsloggar & 
Behörighetsförändringar

Ändringsloggar på filhändelser och behörighetsförändringar säkerställer att administratörerna kan kontrollera de mappar och filer som läggs till och ändras på portalen, samt alla de behörighetsförändringar som gjorts för filer och mappar.

När det gäller den enskilde användaren så kan filerna låsas, vilket förhindrar eventuella ytterligare ändringar i filerna.

Automatisk 
versionshantering

Den automatiska versionshanteringen säkerställer att användaren alltid arbetar på den senaste versionen av filen, men att de tidigare versionerna aldrig försvinner ifall att användaren behöver gå tillbaka till en tidigare version.

Några av Designtechs kunder:


Vad är iCoordinator™ och vad betyder det för företag när det gäller en säker lösning för dokumenthantering?

SE MER


Möjligheten att maila länkar med filer till mottagaren gör det enkelt att hantera stora filer i iCoordinator™

SE MER


Hur iCoordinator™ hjälper att organisera mappar och filer enkelt genom att använda etiketter och smarta mappar. 

SE MER


Med iCoordinator™ kan användare maila en fil till en särskild mapp på servern.

SE MER


Inom varje portal kan det finnas flera arbetsytor med egna åtkomsträttigheter. 

SE MER


Filer synkroniseras automatiskt och lagras online, vilket gör det enkelt att komma åt filer från där du befinner dig.

SE MER