Next One Technology AB

Läs om hur Next One Technology har använt Designtechs OEM-lösning för dokumenthantering för att bredda erbjudandet i sitt affärssystem.

BDX Företagen AB

Läs om hur BDX Företagen AB använder vår lösning för att hantera filer i ca 300 projekt per år, allt med hjälp av våra lösningar för projekthantering.

Woodsafe Timber Protection AB

Ta del av hur Woodsafe använder en skräddarsydd app för att exportera PDF-rapporter från produktionen in i vår dokumenthanteringslösning.

NextOne

Next One Technology AB

Next One Technology står bakom NEXT vilket är ett skräddarsytt, molnbaserat affärssystem med allt för den dagliga administrationen i ett bygg-, service- eller entreprenadföretag. Komplett mobilt koppel till personalen i fält innebär daglig återrapportering av arbetsorder, resor, material, ÄTA, foton o s v, men också mobil tillgång till all projektdokumentation i form av t ex bygghandlingar/ritningar och kontrollplaner.

neab_case-4
KUND Next One Technology AB
ORT Linköping
INDUSTRI IT Mjukvara
STATUS Pågående
PRODUKTER iCoordinator OEM
TJÄNSTER Utveckling
Support

Strategi och lösning

Målet med att använda iCoordinator OEM var att göra NEXT till ett ännu mer effektivt molnbaserat affärssystem för byggprojekt – med snabb, smidig och säker filhantering. Systemet har snabbt blivit uppskattat och efterfrågat av bygg-, service och entreprenadföretag. Förutom att sköta hela den dagliga produktionen medger NEXT att kunder, leverantörer och andra externa parter tar del av utvald projektinformation där den viktigaste består av olika former av dokument.

Implementationen av iCoordinator OEM medför att det för Next One Technology öppnas en ny marknad mot företagen som kräver professionell dokumenthantering. Produkterna NEXT och iCoordinator kompletterar varandra perfekt och kommer att möjliggöra stora effektivitetsvinster.

– Genom att integrera ett kraftfyllt molnbaserat affärssystem för byggprojekt med ett kraftfullt dokumentverktyg får vi det bästa av två världar. När du har många bollar i luften är det enormt mycket värt att ha ALLA projektuppgifter på ett och samma ställe. T ex kommer möjligheten att direkt från mailklienten kunna spara bifogade filer i rätt projektmapp i NEXT spara massor av tid och pengar, säger Anders Jacobson, huvudägare i Next One Technology.

“Designtech Solutions är en strategisk partner med lång erfarenhet och spetskompetens inom sitt område, vilket våra gemensamma kunder kommer att ha stor nytta av.”

BDX

BDX Företagen AB

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Företaget jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad och verkar i två divisioner; Entreprenad och Industri&Logistik. Koncernen har ca 600 anställda, med 275 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1800 anställda med totalt 1450 fordon.

bdx_case-2
KUND BDX Företagen AB
ORT Luleå
INDUSTRI Markentreprenad
STATUS Pågående
PRODUKTER iCoordinator 
TJÄNSTER Implementation
Utbildning
Integration
Support

Strategi och lösning

En central del i strategin var att inrätta en lösning som kunde hantera den komplexa samverkanssituationen i de hundratals projekt som BDX årligen driver. Rättighetsstyrningen var tvungen att kunna hantera en komplex mix av beställare, underentreprenörer och konsulter, det vill säga att rätt person kunde göra rätt sak med ett dokument. Vidare var möjligheten att kunna åstadkomma en integration med AD en viktig faktor.

Den levererade lösningen bygger på iCoordinator som bas för dokumenthanteringen där de olika arbetsytorna återspeglar projekten. Användarna integreras och synkroniseras med företagets AD för att minimera risker för fel vid till exempel byte av personal. I basen på leveransen ligger en tjänst för utökad support som ger alla användare den hjälp de kan behöva. I kombination med utbildning ligger på toppen ett implementationspaket som bland annat bidrar till att optimera användningen och förkorta den egna implementationstiden.

"BDX sökte efter en leverantör med lång erfarenhet av dokumenthantering ur ett projektperspektiv. Vi valde Designtech dels på grund av deras mycket långa erfarenhet av dokumenthantering och dels på grund av att de har en egenutvecklad dokumenthanteringsplattform med filsynkronisering, vilket sparar tid för våra medarbetare."

WS

Woodsafe Timber Protection AB

Woodsafe Timber Protection AB är en industriell förädlingslänk mellan beställare och träindustrin med behörighet enligt EU-kommissionens Byggproduktförordning 305/2011 att placera träprodukter med egenskaper mot brand på europeisk marknad. Woodsafe koncept ALLT-I-ETT består av premiumpartners med spetskompetens inom området brandsäkert trä och träkvalitet.

woodsafe_case
KUND Woodsafe Timber Protection AB
ORT Västerås
INDUSTRI Materialbehandling
STATUS Pågående
PRODUKTER iCoordinator
Drupal (tredjepartsprodukt)
TJÄNSTER Implementation
Utbildning
Integration
Projekthantering
Utveckling
Support

Strategi och lösning

Under ett mångårigt samarbete har den digitala strategin utvecklats och moderniserats i flera omgångar för att ständigt ligga i framkant inom sitt industrisegment. I det senaste i raden av IT-projekt har strategin vara att ytterligare öka kundnöjdheten genom att ta fram en mobilapp för produktionen som underlättar kvalitetssäkringen av de olika stegen i produktionen samt ger kunden en kontinuerlig feedback på projekt genom genererade rapporter som görs tillgänglig för kunden i en delad miljö.

Den levererade lösningen bygger på iCoordinator som bas för dokumenthanteringen där kunder ges tillgång till genererade PDF-rapporter i olika arbetsytor. Genom iCoordinators API integreras den utvecklade mobilappen som skall köras av operatörer på de olika stationerna i produktionen. Designtech har bistått med såväl förstudie med framtagande av kravställning som utveckling av själva appen. Förutom detta har Designtech sedan tidigare varit med och leverera ett flertal webbplatser i Drupal där den senaste versionen av företagets webbplats bl.a. innehåller en skräddarsydd PDF-selektor som kombinerar en valfri mix av företagets olika PDF-er till samlad PDF för besökaren.

"Vi har samarbetat med Designtech i många år nu och samarbetet har utvidgats genom åren i takt med att våra behov ökat. En viktig del i samarbetet är att Designtechs konsulter förstår vår verksamhet väldig väl och kan därigenom leverera kundanpassade lösningar som möter upp mot våra behov."