BDX

BDX Företagen AB

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster.

Företaget jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad och verkar i två divisioner; Entreprenad och Industri&Logistik. Koncernen har ca 600 anställda, med 275 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1800 anställda med totalt 1450 fordon.

bdx_case-2
KUND BDX Företagen AB
ORT Luleå
INDUSTRI Markentreprenad
STATUS Pågående
PRODUKTER iCoordinator™
TJÄNSTER Implementation
Utbildning
Integration
Support

Strategi och lösning

En central del i strategin var att inrätta en lösning som kunde hantera den komplexa samverkanssituationen i de hundratals projekt som BDX årligen driver. Rättighetsstyrningen var tvungen att kunna hantera en komplex mix av beställare, underentreprenörer och konsulter, det vill säga att rätt person kunde göra rätt sak med ett dokument. Vidare var möjligheten att kunna åstadkomma en integration med AD en viktig faktor.

Den levererade lösningen bygger på iCoordinator som bas för dokumenthanteringen där de olika arbetsytorna återspeglar projekten. Användarna integreras och synkroniseras med företagets AD för att minimera risker för fel vid till exempel byte av personal. I basen på leveransen ligger en tjänst för utökad support som ger alla användare den hjälp de kan behöva. I kombination med utbildning ligger på toppen ett implementationspaket som bland annat bidrar till att optimera användningen och förkorta den egna implementationstiden.

"BDX sökte efter en leverantör med lång erfarenhet av dokumenthantering ur ett projektperspektiv. Vi valde Designtech dels på grund av deras mycket långa erfarenhet av dokumenthantering och dels på grund av att de har en egenutvecklad dokumenthanteringsplattform med filsynkronisering, vilket sparar tid för våra medarbetare."