Priser iCoordinator™

iCoordinator Kundportal

Kundportal

199 kr/mån
Pris per intern användare

iCoordinator™ Kundportal ger möjlighet att dela dokument med företagets alla kunder och leverantörer till en fast, låg och kalkylerbar kostnad.


 • Fritt antal arbetsytor

 • Fritt antal kostnadsfria externa användare (t.ex. kunder och leverantörer)

 • 1 TB lagring

 • 14 dagars gratis provperiod

iCoordinator Projekt

Projekt

995  kr/mån
Pris per projekt

Grundidén med iCoordinator™ Projekt är att underlätta för dokumentbaserat tryggt samarbete i projekt.


 • 1 arbetsyta

 • Fritt antal kostnadsfria interna användare 

 • Fritt antal kostnadsfria externa användare

 • 1 TB lagringsvolym

 • 14 dagars gratis provperiod

iCoordinator Enterprise

Enterprise

6995 kr/mån
Pris per portal

iCoordinator™ Enterprise är den editionen som vänder sig till den som söker det där lilla extra, både avseende funktionalitet som tillgång till service och support.


 • Fritt antal arbetsytor

 • 100 interna användare

 • Fritt antal kostnadsfria externa användare

 • 5 TB lagringsvolym

 • API

 • 14 dagars gratis provperiod

iCoordinator OEM

OEM

Offert

iCoordinator™ OEM är en edition som vänder sig till molnleverantörer av andra IT-tjänster och som vill använda valda delar av iCoordinators klienter (Web, Desktop, Mobile och Web Extension) som en del av sin egen tjänst under eget varumärke.


 • Eget varumärke

 • Antal klienter efter behov

 • Flexibla affärsmodeller

 • Egen driftsmiljö

Funktionsjämförelse iCoordinator™

PRIS

Kundportal

Projekt

Enterprise

OEM

Abonnemang 12 mån (kr/mån)
199
995
6995 Offert
Tillkommande interna användare (kr/mån) 199 Fritt 39 Offert
Tillkommande arbetsyta (kr/mån) Fritt 595

Fritt

Offert
FILFUNKTIONER

Kundportal

Projekt

Enterprise

OEM

Etiketter (metadata)
Automatisk versionshantering
Versionskommentarer
Uppladdning av filer via e-post
Manuell fillåsning
Automatisk fillåsning via webbklient
Annotering av filer
Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå
Dokumentvisning online
Dela fil via länk
Hantera flera portaler med samma inloggning
Nedladdning av filer och mappar
Uppladding av filer och mappar genom dra och släpp
Prenumerationer
Papperskorg
SÖK & HITTA

Kundportal

Projekt

Enterprise

OEM

Smarta mappar
Sökning på filnamn
Sökning på etikettnamn
Sökning på etikettvärde
Hitta händelser per arbetsyta
PORTAL-
ADMINISTRATION

Kundportal

Projekt

Enterprise

OEM

Hantera flera arbetsytor

+

Möjlighet att bygga mallarbetsytor

+

Klona arbetsytor

+

Ändringsloggar på filhändelser och behörighets-förändringar
Tilldela grupp och arbetsyta vid inbjudan
KLIENTER & API 
(olika sätt att ansluta)

Kundportal

Projekt

Enterprise

OEM

iCoordinator Web Client
iCoordinator Mobile Client
iCoordinator Web Extension
API

-

-

Integration via Zapier

-

-

-

SUPPORT

Kundportal

Projekt

Enterprise

OEM

E-postsupport
Telefonsupport - -
Maximal svarstid ärenden (arbetsdagar) 3 3 1 1
Utökad support + + + +
Uppstartsutbildning online 2 h
(för portaladmin)

+

+

LAGRING & DRIFT

Kundportal

Projekt

Enterprise

OEM

Fillagring Amazon S3 Europa
Övervakning 24/7
Krypterad fillagring
Maximal filstorlek 5 GB (*) 5 GB (*) 5 GB (*) 5 GB (*)
365 dagars backup av borttagna filer
Filversioner sparas hela avtalstiden
SLA 8-17 vardagar 99,7%
Oauth 2.0 autentisering
(*) Faktisk maximal filstorlek beror på specifik webbläsare