iCoordinator™ OEM

iCoordinator™ OEM är en edition som vänder sig till molnleverantörer av andra IT-tjänster och som vill använda valda delar av iCoordinators klienter (Web, Desktop, Mobile och Web Extension) som en del av sin egen tjänst under eget varumärke, s.k. OEM eller White labelling.

För möjligt funktionsinnehåll hänvisas till iCoordinator™ Enterprise. All prissättning av iCooridnator™ OEM sker enligt offert och efter kontakt med säljavdelningen på Designtech Solutions AB.

iCoordinator™ OEM
vänder sig till dig som:

 • Har ett webbaserat system som behöver kompletteras med funktionalitet för dokumenthantering under eget varumärke

 • Inte vill, kan eller har tid att utveckla efterfrågad funktionalitet på egen hand

 • Vill fokusera på att sälja och leverera lösningar, inte tekniken bakom

Värdeskapande nyckelfunktioner
för iCoordinator™ OEM :

 • White Labeling (OEM) – Tillägänglig under eget varumärke
 • Samtliga klienter kan ges ut under eget varumärke (OEM)
 • Telefonsupport
 • Prioriterade svarstider på ärenden
 • Mallarbetsyta
 • Möjlighet till snabb kloning av arbetsytor
 • Etiketter (metadata)
 • Smarta mappar
 • Automatisk versionshantering
 • Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå
 • Dokumentvisning online
 • Dela fil via länk
 • Uppladdning av filer och mappar genom dra & släpp
 • Annotering av filer
 • API