iCoordinator™ Kundportal

Lösningen ger möjlighet att dela dokument med företagets alla kunder och leverantörer till en fast, låg och kalkylerbar kostnad. I filmen presenterar Patrik Svanerud, företagets VD, svaret på frågorna:

 • Varför ska jag använda iCoordinator™ Kundportal?
 • Vem har glädje av iCoordinator™ Kundportal?
 • Vilken är din favoritfunktion i iCoordinator™ Kundportal?

Versionshanterade filer var än i världen kunden eller leverantören befinner sig

iCoordinator™ Kundportal ger möjlighet att dela dokument med företagets alla kunder och leverantörer till en fast, låg och kalkylerbar kostnad. Genom en egen kundportal kan företaget på ett professionellt, tryggt och behörighetskontrollerat sätt dela filer med kunder och leverantörer.

Det enda som krävs är att kunden har en e-postadress för att kunna inbjudas. Efter accept kan denne ta del av era versionshanterade filer var än i världen kunden eller leverantören befinner sig. En kund eller leverantör kan välja att via e-post prenumerera på ändringar i den delade informationsmängden vilket gör det enkelt att följa med i kontinuerliga förändringar i exempelvis prislistor, produktinformation eller instruktioner.

iCoordinator™ Kundportal vänder sig till dig som:

 • Behöver en separat plattform skild från den egna IT-miljön för att kunna bjuda in samtliga kunder att dela filer med ert företag under kontrollerade och säkra former

 • Söker kostnadskontroll och vill kunna erbjuda en delningsplattform till en fast låg kostnad

 • Vill undvika att avkräva dina kunder ett användarkonto hos någon av de globala aktörerna som t.ex. Microsoft, Google eller Dropbox

Värdeskapande nyckelfunktioner
för iCoordinator™ Kundportal:

 • Mallarbetsyta
 • Möjlighet till snabb kloning av arbetsytor
 • Etiketter (metadata)
 • Automatisk versionshantering
 • Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå
 • Dokumentvisning online
 • Dela fil via länk
 • Uppladdning av filer och mappar genom dra & släpp
 • Annotering av filer

  Ytterligare läsning om kundportaler:
  Vi har tagit fram en sida som lyfter upp 10 orsaker att använda en kundportal. Du hittar sidan här och det går även att ladda ner sidan som PDF.
document-management-1