Produktinformation

Målgrupp iCoordinator™ Kundportal


Det enda som krävs är att kunden har en e-postadress för att kunna inbjudas. Efter accept kan denne ta del av era versionshanterade filer var än i världen kunden eller leverantören befinner sig.

En kund eller leverantör kan välja att via e-post prenumerera på ändringar i den delade informationsmängden vilket gör det enkelt att följa med i kontinuerliga förändringar i exempelvis prislistor, produktinformation eller instruktioner.

iCoordinator™ Kundportal vänder sig till dig som:

 • Behöver en separat plattform skild från den egna IT-miljön för att kunna bjuda in samtliga kunder att dela filer med ert företag under kontrollerade och säkra former

 • Söker kostnadskontroll och vill kunna erbjuda en delningsplattform till en fast låg kostnad

 • Vill undvika att avkräva dina kunder ett användarkonto hos någon av de globala aktörerna som t.ex. Microsoft, Google eller Dropbox

business-working-with-charts-in-an-office-2021-09-05-18-25-28-utc

Värdeskapande nyckelfunktioner för iCoordinator™ Kundportal:

 • Mallarbetsyta

 • Möjlighet till snabb kloning av arbetsytor

 • Etiketter (metadata)

 • Automatisk versionshantering

 • Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå

 • Dokumentvisning online

 • Dela fil via länk

 • Uppladdning av filer och mappar genom dra & släpp

 • Annotering av filer

Ytterligare läsning om kundportaler
Vi har tagit fram en sida som lyfter upp 10 orsaker att använda en kundportal. Du hittar sidan här och det går även att ladda ner sidan som PDF.

 

Similar posts