Produktinformation

iCoordinator™ Kundportal


Det enda som krävs är att kunden har en e-postadress för att kunna inbjudas. Efter accept kan denne ta del av era versionshanterade filer var än i världen kunden eller leverantören befinner sig.

En kund eller leverantör kan välja att via e-post prenumerera på ändringar i den delade informationsmängden vilket gör det enkelt att följa med i kontinuerliga förändringar i exempelvis prislistor, produktinformation eller instruktioner.

iCoordinator™ Kundportal vänder sig till dig som:

 • Behöver en separat plattform skild från den egna IT-miljön för att kunna bjuda in samtliga kunder att dela filer med ert företag under kontrollerade och säkra former

 • Söker kostnadskontroll och vill kunna erbjuda en delningsplattform till en fast låg kostnad

 • Vill undvika att avkräva dina kunder ett användarkonto hos någon av de globala aktörerna som t.ex. Microsoft, Google eller Dropbox

business-working-with-charts-in-an-office-2021-09-05-18-25-28-utc

Värdeskapande nyckelfunktioner för iCoordinator™ Kundportal:

 • Mallarbetsyta

 • Möjlighet till snabb kloning av arbetsytor

 • Etiketter (metadata)

 • Automatisk versionshantering

 • Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå

 • Dokumentvisning online

 • Dela fil via länk

 • Uppladdning av filer och mappar genom dra & släpp

 • Annotering av filer

Similar posts