New release 2024-01-10 134442

iCoordinator™ Projekt

Grundidén med iCoordinator™ Projekt är att underlätta för dokumentbaserat tryggt samarbete i projekt.

Känn lugnet av att ha kontroll över projekten, även när många organisationer är inblandade, genom att minimera risken att obehöriga kommer åt information som de inte ska ha tillgång till.

Stärker samverkan i projektet

iCoordinator™ Projekt stärker samverkan i projektet och inkluderar projektmedarbetarna som gemensamt delar information vilket ger en inkluderande miljö, kvalitetssäkrade dokument och helikopterperspektiv. Med en fast låg månadskostnad ger kostnadsöverblick och underlättar kalkylerbarhet vid exempelvis budgetering och projektansökningar.

Genom god informationssäkerhet och spårbarhet kan dokument delas kontrollerat mellan alla projektpartners och tidigare versioner kan vid behov hämtas under hela projektets livstid och raderade dokument kan via supporten återfås från backupen, dit du självfallet kan vända dig på svenska.

iCoordinator™ Projekt vänder sig till dig som:

 • Behöver en neutral plats där deltagande företag och organisationer kan dela på dokument oberoende av interna system hos respektive deltagare

 • Vill ha en enkelt kalkylerbar kostnad för projektet utan att tänka på hur många användare som behövs internt eller externt

 • Har många och/eller stora filer i projektet och har behov av ett generöst inkluderat lagringsutrymme

Värdeskapande nyckelfunktioner
för iCoordinator™ Projekt:

 • Automatisk versionshantering
 • Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå
 • Dokumentvisning online
 • Dela fil via länk
 • Uppladdning av filer och mappar genom dra & släpp
 • Annotering av filer
 • Automatisk fillåsning via webbklient
 • Möjlighet att lägga till projekt i samma portal
designtech_symbol