Produktinformation

Målgrupp iCoordinator™ OEM


För möjligt funktionsinnehåll hänvisas till iCoordinator Enterprise. All prissättning av iCoordinator OEM sker enligt offert och efter kontakt med säljavdelningen på Designtech Solutions AB.

iCoordinator™ OEM vänder sig till dig som:

 • Har ett webbaserat system som behöver kompletteras med funktionalitet för dokumenthantering under eget varumärke

 • Inte vill, kan eller har tid att utveckla efterfrågad funktionalitet på egen hand

 • Vill fokusera på att sälja och leverera lösningar, inte tekniken bakom

business-vision-and-teamwork-2021-08-29-06-04-01-utc

Värdeskapande nyckelfunktioner för iCoordinator™ OEM :

 • White Labeling (OEM) – Tillägänglig under eget varumärke

 • Samtliga klienter kan ges ut under eget varumärke (OEM)

 • Telefonsupport

 • Prioriterade svarstider på ärenden

 • Mallarbetsyta

 • Möjlighet till snabb kloning av arbetsytor

 • Etiketter (metadata)

 • Smarta mappar

 • Automatisk versionshantering

 • Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå

 • Dokumentvisning online

 • Dela fil via länk

 • Uppladdning av filer och mappar genom dra & släpp

 • Annotering av filer

 • API

Similar posts