Produktinformation

Varför dina kunder har nytta av en kundportal


En kundportal är en webbplats där leverantör och kund samverkar och utbyter information med varandra. Den bidrar till att stärka kundrelationen och ger en transparent, säker och entydig yta för informationsutbyte.

De flesta företag vill finnas till för sina kunder och att kunderna skall uppleva en nytta och ett värde med företagets tjänster och produkter. Gör de inte det är det bara en tidsfråga innan de inte är kunder längre.

Det kan ju låta som ett kaxigt påstående att kunder har en stor nytta av en kundportal. Hur kan man påstå något sådant? Ett sätt att implicit tolka nytta är att titta på vad kunderna faktiskt förväntar sig. ”Faktum är att undersökningar har visat att 70 % av kunderna förväntar sig självbetjäningsapplikationer på ett företags webbplats”, skriver exempelvis SupportBee.

Multiethnic group of happy business people working together in office

Huvudnyttor

Om det är så att våra kunder förväntar sig någon typ av kundportal, då är det ingen djärv slutsats att det beror på att de har lärt sig att de har nytta av och uppskattar den typen av stödfunktion hos en leverantör. Men om vi skrapar på ytan, vari består nyttan på en högre mer konceptuell nivå? Nyttan kan beskrivas med:

  1. Tillgänglighet
    Kunden är idag van vid en hög tillgänglighet på information. Förväntan finns att det går att nå eller lämna information dygnet runt 24/7 vid en tidpunkt som passar kunden. Kunden förväntar sig också att kunna göra detta från valfri plats där det finns nätförbindelse.

  2. Trygghet
    Vetskapen om att även om datorn går sönder eller blir stulen så finns mina viktiga dokument kvar i kundportalen, bygger trygghet och minskar oron. Det samma gäller med fysiska dokument som exempelvis viktiga avtal. Ett inbrott eller en brand behöver inte innebära att viktig information går förlorad.

  3. Validitet
    Vem har inte undrat om det är sista versionen av exempelvis offerten, avtalet eller ritningen som man har framför sig? Finns det någon som är mer aktuell kanske? Kunder har successivt vant sig att genom att logga in på kundportalen kan man alltid ta del av den senaste informationen, vilket gör att man på ett tydligare sätt vågar agera på informationen.

Ytterligare läsning om kundportaler
Vi har tagit fram en sida som lyfter upp 10 orsaker att använda en kundportal. Du hittar sidan här och det går även att ladda ner sidan som PDF.

Similar posts