Kundavtal

7 vanliga användningsområden för kundportaler


Kundportaler med ett filcentriskt angreppssätt är särskilt lämpade inom verksamheter där filer är den naturliga och föredragna bäraren av information. Låt oss titta närmare på 7 vanliga tillämpningsområden inom företag och organisationer där detta är särskilt vanligt i informationsutbytet mellan kund och leverantör.

 

young architect group in big bright modern new apartment looking blueprints and building plans

1. Företagsförmedling

Processen där säljande och köpande part av ett bolag skall hitta varandra betecknas företagsförmedling. I denna process är det vanligt att en stor mängd dokument skall delas mellan säljande part och intresserade köpare. Dokumenten är ofta av känslig natur och behöver delas med bibehållen full integritet mellan de intresserade köparna.

2. Tillverkning

Tillverkande industrier präglas ofta av att deras kunder ställer krav på att dokument som berör deras leverans, projekt eller produkt skall göras tillgängliga på ett enkelt sätt för kunden. Det kan exempelvis röra sig om kvalitetsdokumentation från tillverkningsprocessen, certifikat, rapporter eller specifikationer.

3. Projektintensiv verksamhet 

En projektintensiv verksamhet återfinns i en hel del branscher. Bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen är några bland många exempel. Dokument och ritningar behöver utbytas mellan projektägaren, olika projektdeltagare såsom entreprenörer, underentreprenörer och konsulter. Typiska dokument är ritningar, beskrivningar och projektplaner. 

4. Internationell samverkan

Detta tillämpningsområde är vanligt inom forskningsorganisationer, till exempel universitet, och en del myndigheter. Behovet består i regel i att kunna ha en gemensam lagringsplats där alla parter på ett tryggt sätt kan dela administrativa dokument med rättighetsstyrning och versionshantering. Dokumentproduktionen är inte sällan oerhört omfattande och pågår ofta över många år.

5. Bokföring och redovisning

Inom bokföring och redovisning hanteras en stor mängd verifikat, till exempel fakturor, och andra dokument som exempelvis avtal. Utbytet sker i regel med ett stort antal kunder parallellt så det är av största vikt att integritet kan upprätthållas mellan kunderna.

6. Skräddarsydda produkter eller system

Med skräddarsydda produkter eller system menas produkter som kräver skräddarsydd anpassning, tillverkning eller sammansättning för den unika tillämpningen hos en kund. Även här finns det många exempel men ett tydligt exempel kan vara leveransen av en hel köksutrustning med skåp, bänkskivor, maskiner. En stor mängd dokument, till exempel ritningar behöver tas fram och utväxlas med kunden både före, under och efter att köket är på plats.

7. Medlemssamverkan

Organisationer som är medlemsbaserade i sin natur har i många fall ett stort behov av att utbyta dokument med sina medlemmar. Ett vanligt exempel på en sådan organisation är bostadsrättsföreningar. Behovet rör sig dels om styrelsedokument som skall göras tillgängliga för alla medlemmar, dels hantering av unika dokument för den enskilda medlemmen/medlemsorganisationen. 

Similar posts