Värdeskapande tjänster

Designtech har en lång erfarenhet av att kombinera olika tjänster, ofta i kombination med våra produkter, för att skapa en väl fungerande och unik helhetslösning för dig som kund

 
Implementation   

Vi analyserar era behov under en gemensam  workshop och hjälper sedan till med att implementera aktuellt lösning utifrån de beslutade riktlinjerna.

 
Utbildning   

Vi tillhandahåller utbildningar för alla våra produkter och lösningar för såväl individer som grupper.

 
Webbdesign


Med utgångspunkt från någon av de kraftfulla mallarna i HubSpot anpassar vi och bygger en enkel hemsida eller större webbplats för er.

 
Webbutveckling   

Vårt utvecklingsteam kan hantera såväl webbplatser i HubSpot och Drupal, produktutveckling, integrationer och skräddarsydda system.