Mätning och analys av perifer blodcirkulation i händer


Har kvinnor kallare händer än män? Är vänster hand kallare än höger hand? Följ med på ett besök hos Designtechs kunder Percold AB och Omicold AB för att få svar på dessa samt många andra frågor under en inspelad livesändning på LinkedIn.

Introduktion


Vibrationsexponering i arbetet kan leda till besvär i händer och armar på grund av kärl- och nervskador. Detta kan bland annat yttra sig som Raynauds syndrom, parestesier (domningar) och karpaltunnelsyndrom. Detta kan bl.a. detekteras genom att mäta och analysera avvikelser i den perifera blodcirkulationen.

En av Designtechs kunder, Percold AB, har en väl utvecklad metod för att mäta och analysera den perifera blodcirkulationen i händerna med hjälp av kylaprovokation och värmekamera. Designtech har varit med och tagit fram såväl mätdatabas som rapportverktyg. Lösningen består av teknik, patent och verktyg i kombination med tjänster för t. ex. mätning och utbildning. De senare tillhandahålls av Omicold AB och Ulla Juntti är VD för båda bolagen.

Vi beslöt oss för att besöka Ulla Juntti och delta i en riktig mätning tillsammans med en försöksperson. Frågor vi gärna ville ha svar på var:

 • Varför behöver man veta om man har bra eller dålig cirkulation i händerna?

 • Har kvinnor kallare händer än män?

 • Skiljer det mellan höger och vänster hand, i så fall varför?

 • Kan man se effekter av rökning/snusning?

 • Kan man se nedsatt cirkulation?

 • Varför finns det två grupperingar, de som återhämtar sig och de som inte gör det?

LinkedIn Live 

Den 21 december 2021 genomfördes en livesändning av en verklig mätning och analys. Inspelningen finns att beskåda i sin helhet såväl på LinkedIn som YouTube.Om metoden (Method of Linné)


Method of Linné (MoL) är en mobil e-Hälsolösning som minimerar förluster i produktionen och säkerställer lagring (dokumentation), analys, realtidsresultat och validitet av data.

Metoden är vetenskapligt uppbyggd och visar information snabbt på ett pedagogiskt sätt. MoL mäter perifer blodcirkulation i händer och fötter med hjälp av en värmekamera och ett program på en bärbar dator. Omedelbart efter att mätningarna är klara skickas data till en databas där de lagras, analyseras och presenteras i en fördefinierad hälsorapport som medicinsk personal kan öppna, kommentera, ge rekommendationer och återvända till testenheten, som visas i figuren nedan.

MoL kan mäta effekterna av att använda vibrerande verktyg, droger och tobak. Den kan även användas vid produktutveckling, t.ex. för att utvärdera ny design för vantar eller personlig skyddsutrustning.


cykel_blogginlägg

Hur mätningarna genomförs

 • Vila i 30 min i +20°C utan att vidröra kalla eller varma ytor.

 • Data och svar om blodtryck, puls, kroppstemperatur, rumstemperatur mm antecknas i mätprogrammet. Obs: Det finns alltid ett skriftligt avtal – om det ska lagras i databasen har det inte testpersonens personnummer.

 • Mätdata föreslår en individuell kod för personen som ska testas. Om personen senare vill testas igen för att se om det har skett någon förändring är det samma kod som används.

 • Ta mätningar av baslinjetemperaturen (den initiala temperaturen).

 • Kyl händer eller fötter i kallt vatten.

 • Mät återhämtningsprocessen som medeltemperatur i fördefinierade zoner var 10:e sekund i minst 5 minuter.

 • Skicka data till en databas som lagrar, analyserar och levererar data/beslutsunderlag (i realtid) till en läkare som kan kommentera och lägga till medicinska rekommendationer, konvertera hälsorapporten och skicka tillbaka den till mätdatorn.

Similar posts