Designtech ingår i The HubSpot Solutions Partner Program


Designtech blir återförsäljare av HubSpot

Designtech Solutions AB är nu återförsäljare av CRM-plattformen HubSpot. Vi ingår därmed i The Hubspot Solutions Program och har redan levererat den första marknadsplattformen tillsammans med nybyggd webbplats till Omicold AB. 

"Jag ser stora möjligheter att bredda vårat produkt- och tjänsteutbud inom området för CRM och webbplatshantering. Designtech har lång och bred erfarenhet av att implementera olika CRM-system vilket är en stor tillgång i detta läge." säger Patrik Svanerud, Designtech Solutions VD.

HubSpot är ett CRM-system som låter företag växa och ger kraften till användarna. Genom att sätta kunden i centrum i alla processer – från marknad till sälj – kan arbetet moderniseras och möta kunderna på nya plan. HubSpot gör det möjligt att skapa en datadriven och heltäckande kundupplevelse, med möjligheter att utveckla, modifiera och förfina strategier för att på bästa sätt nå ut till marknaden. Plattformen inkluderar produkter för marknadsföring, försäljning, service och webbplatshantering.


CRM

Vad beyder CRM?


Kundrelationshantering! CRM står för Customer Relationship Management och är en kombination av strategi och teknik för att bygga och förbättra affärsrelationer med kunder. Målen med CRM-system är trefaldiga - att skaffa och vårda leads, öka försäljningskonvertering och förbättra kundnöjdhet och kvarhållande.

The HubSpot Solutions Partner Program

HubSpot Solutions Partner Program är ett ekosystem av företag som erbjuder marknadsföring, försäljning, webbdesign och CRM-implementationstjänster. 

Det passar bra om ditt företag:

  • Ger rådgivning om affärs-, teknik-, försäljnings-, marknadsförings- eller kundservicestrategi.
  • Tillhandahåller teknisk implementering som hanterar CRM, systemintegrationer eller IT-tjänster.
  • Tillhandahåller praktiska tjänster inom marknadsföring, försäljning eller kundservice.

Tryck här för att läsa mer! 

Similar posts