Visma Addo - Digital signering

Låt kunder underteckna dokument digitalt på sin smartphone, surfplatta eller dator. Det är enkelt, smidigt och framför allt tidsbesparande för alla. Ladda ner aktuell
broschyr
om Visma Addo

Dina kunder signerar digitalt, det är enkelt och sparar tid för alla

Visma Addo är marknadens ledande elektroniska signeringslösning, vilken minskar manuella processer och optimerar verksamheten. Därför har vi också många ledande företag som användare av vår lösning.

Du behöver inte längre skriva ut dokument och skicka dem på traditionellt sätt när de ska signeras. Mottagarna kommer omedelbart få tillgång till dokumenten och kan underteckna dem utan dröjsmål. Processen kan göras på några minuter och kostar betydligt mindre än att skicka brev via post.

Visma Addo är till 100% en digital distribution, signering och retur av dokument. Visma Addo frågar själv efter svar som saknas, så att dina anställda inte behöver lägga tid på att jaga personer som ej svarat. Mottagare aviseras via SMS eller e-post och öppnar sedan signaturlösningen. Här kan de läsa, skriva ut, spara och förstås skriva under dokumenten. Lösningen kan utformas med din logotyp och namn så att mottagarna får en konsekvent upplevelse av ditt varumärke.

Testa gratis - Detta får du hos oss

  • Gratis testkonto med 10 krediter

  • iCoordinator Kundportal ingår för att lagra dina avtal*

  • Personlig rådgivning och support

  • Färdig integration till iCoordinator för automatisk lagring av signerade avtal

* Licens för iCoordinator begärs separat efter registreringen av Visma Addo ovan genom att kontakta oss. Gäller för Visma Addo Standard och Premium där 3 respektive 10 interna användare ingår i iCoordinator Kundportal.

TESTA GRATIS HÄR
Namnlöst-2-1

Visma Addo - Huvudfunktioner

SÄKERHET

Stöd för BankId

Det finns mycket att vinna på att i vissa situationer hålla sig till de nationellt etablerade lösningarna för digital identifikation. Därför kan svenska användare tryggt signera känsliga avtal, tex anställningsavtal, genom att signera med hjälp av BankID. Självklart stödjer Visma Addo detta.

INTEGRATION

Företagslösningar

Vi kan också ansluta Visma Addo med dina befintliga arbetsflöden och produktionshanteringslösningar. Visma Addo erbjuder ett API, så lösningen kan användas som en komponent i ett större sammanhang. Tillsammans med våra kunder har vi utnyttjat dessa alternativ för att optimera affärspraxis inom bland annat Försäkringsbranschen. Våra affärskonsulter och rådgivare står till ditt förfogande om du vill ha en dialog om att optimera affärsmetoder med Visma Addo.

GILTIGHET

Juridisk giltig och
säker att använda

Dokument som är signerade med Visma Addo är lagligt giltiga på samma villkor som om de skrivs under på papper. Den som skriver under får automatiskt en kopia av alla signerade dokument så att du inte behöver skicka dem efteråt.

Jag har glömt mitt lösenord. Vad ska jag göra?

Längst ned i inloggningsrutan på https://www.vismaaddo.net/WebAdmin/#/logon finns en knapp ”Forgot your password”. Klicka på den knappen och skriv in i fältet den e-postadress du använder för att logga in. Bocka i att du inte är en robot och klicka på ”Reset password”, så skickas ett nytt lösenord ut. Om du inte hittar mailet i din inkorg, titta då i skräppostfiltret/spam-mappen.

Kostar det mera om det är många bilagor som ska signeras? T.ex. om man måste signera ett och ett? Blir det skillnad om man bockar i att man vill signera alla bilagor i ett svep?

Bilagor (dokument som inte kräver underskrift) kostar aldrig krediter. I Visma Addo betalar du endast för underskrifter. Det gör ingen skillnad om du har 1 eller 5 bilagor/Attachments. Om det är dokument som ska skrivas under, så kostar det per underskrift du utnyttjar.

Är output i Addo i PDF-A?

Nej, bland annat för att dokumenten tar mer plats om vi använder PDF-A. Vi konverterar inte dokument till PDF-A, men om ett PDF-A-dokument laddas upp kommer det också att returneras som PDF-A.

Stämmer det att dokumenten sparas i 10 dagar i Översikten?

Ja, dokument i Visma Addo lagras i systemet i 10 dagar efter transaktionens utgång. Efter dessa 10 dagar kommer dokumentet att raderas och vi kommer inte att kunna hitta det igen.

Däremot så innebär det bland annat att om en transaktion saknar signatur och har löpt ut, så kommer det fortfarande att vara möjligt att återaktivera den. De dokument som returneras via länken (det vill säga de stora dokumenten) kommer det att vara möjligt att ladda ner upp till 40 dagar efter.

Visst är det så att en vanlig Standard-användare bara ser sina egna underskriftsprocesser och ingen annans? Har man sitt eget lösenord?

Ja, detta är korrekt uppfattat. Du kan läsa denna artikel angående rollerna i Visma Addo här: Visma Addo User Hierarchy – Visma Addo Support (ENG). När en användare skapas kommer han/hon att få ett välkomstmail med en länk för att aktivera/välja en kod. Koden är personlig.

Vi funderar på att låta fler avdelningar i verksamheten använda möjligheten med digitala signeringar, men jag har frågor om behörighetsstyrning. Bland annat hur kan vi lägga upp det så alla inte ser alla avtal? Finns det manualer för detta?

Det går att skicka ut avtal som inte alla kan se, men det kräver att man skapar grupper i Visma Addo. På så sätt är det bara Gruppadministratörer som kan se allt som skickas ut (Administratörer kommer alltid att kunna se ALLT).
Läs mer om grupper här: Creating groups – Visma Addo Support (ENG)

Vi har många kunder som vill ha Administratörer eftersom de kan se allt. Men då används det på så sätt att det till exempel finns 1-3 Administratörer, och sedan sker allt på Gruppadministratörs- och Standardanvändarnivå.