Hoppa till huvudinnehåll

Integration

INTEGRATION

I många fall är vägen till en värdeskapande lösning att kombinera två eller flera lösningar genom en integration

En integration mellan två system kan ofta vara själva nyckeln till framgång. Värdet av att viss information utbyts mellan två system automatiskt kan vara väldigt tidsbesparande och mycket kvalitetshöjande i kundens informationshanteringsprocess.

En integration med vår produkt iCoordinator kan exempelvis röra sig om att en annan applikation i kundens IT-miljö producerar en fil som sedan automatiskt läggs på rätt ställe i mappstrukturen. Ett annat exempel kan vara att arbetsflöden i er process automatiskt lägger till, ändrar eller tar bort metadata på filerna för att filinformationen ständigt skall vara aktuell.

Prova våra Projekt- och Dokumenthanteringslösningar