Värdeskapande tjänster inom
dokumenthantering

Designtech har en lång vana av att kombinera olika tjänster för att skapa en väl fungerande helhetslösning för dig som kund

 Implementation   

En av våra mest omtyckta tjänster vi i workshop-format analyserar era behov och levererar en nyckelfärdig lösning.

 Projektledning   

Designtech har många års erfarenhet av att leda olika slags projekt från en liten webb till stora samverkansprojekt.

 Utbildning   

Vi tillhandahåller utbildningar för alla våra produkter och lösningar för såväl individer som grupper.

  Utveckling   

Vårt utvecklingsteam kan hantera såväl produktutveckling som anpassningar, integrationer och skräddarsydda system.

Våra lösningar
fyller många behov

Designtech arbetar tillsammans med kunder för att förstå deras
behov och erbjuda lösningar som säkerställer affärsresultat.

  Implementation

Stöd vid implementation av iCoordinator och ProjectCoordinator är en av våra absolut mest populära och värdeskapande tjänster genom åren.

Grundtanken till tjänsten bygger på idén om det nyckelfärdiga huset och syftar till att underlätta inflyttning. Implementation erbjuds i tre olika nivåer; Small, Medium och Large.

  Projektledning

Vi kan hjälpa dig att leda dina projekt

Tjänsten projektledning innebär att någon av våra konsulter är med och projektleder någon typ av uppdrag till eller hos kunden. Det kan ofta röra sig om att projektleda mindre och större utvecklingsuppdrag kopplat till någon av våra produkter eller en unik lösning för en specifik kund.

I vissa fall hjälper vi även till med generell projektledning eller uppdragsledning utifrån kundens unika behov. Vi kan även genom ramavtal med offentlig sektor också vara en viktig pusselbit där vår profil och kompetens passar in.

Har ni ett generellt behov inom detta område? Tveka inte att kontakta oss så tar vi ett förutsättningslöst samtal för att undersöka möjligheten till att hitta en lösning.

Implementationspaket

SMALL

Syftet med implementeringspaketet är att göra en grundläggande analys av den avsedda användningen av iCoordinator under en online-session med kunden samt att göra en grundläggande konfiguration av systemet baserat på analysen.

Steg 1 – Online analyssession tillsammans med kunden (ca 2 timmar)

Steg 2 - Grundläggande inställning av systemet och konfiguration av struktur, användare, grupper och behörigheter


Implementationspaket

MEDIUM

Syftet med implementeringspaketet är att definiera, dokumentera och genomföra hur systemet kan användas och implementeras optimalt baserat på kundens unika förhållanden. Analysarbetet sker på plats hos kunden.

  • Steg 1 – Förberedelse av workshopen

  • Steg 2 - Implementeringsworkshop på plats hos kunden där vår konsult är tillgänglig under en arbetsdag. Målet med workshopen är att analysera hur systemet ska användas och implementeras optimalt

  • Steg 3 - Dokumentation och godkännande av workshopsresultatet

  • Steg 4 - Komplett konfiguration av systemet enligt steg 1, 2 och 3

  • Steg 5 - Skapa ett dokument, Guideline, som beskriver arbetsmetoder och funktioner som ska användas

Implementationspaket

LARGE

Syftet med implementeringspaketet är att skräddarsy ett genomförande som passar kundens unika förutsättningar. Arbetet för konsulten kan exempelvis bestå av genomförande av workshops, konfiguration, flyttning av filer mellan system, utveckling av integrationsfunktionalitet eller skräddarsydd funktionalitet, dokumentation etc.


   Utbildning

Vi tillhandahåller utbildningar för alla våra produkter och lösningar för såväl individer som grupper

Vi erbjuder en rad olika utbildningar för att underlätta introduktionen av Designtechs produkter och lösningar i din organisation.

Oavsett vilket område utbildningen gäller kan den oftast både erbjudas som online-utbildning eller på plats hos kunden.

Våra vanligaste utbildningar:

  • Systemadministratör, 1 person

  • Systemadministratör, grupp upp till 10 personer

  • Användare, 1 person

  • Användare, grupp upp till 10 personer

Vårt utvecklingsteam kan hantera såväl produktutveckling
som anpassningar,
integrationer och skräddarsydda system.

Prova våra projekt- och dokumentlösningar