Hoppa till huvudinnehåll

iCoordinator

Säker lagring och enkel delning av dokument för organisationer, företag och projekt

Säker dokumenthantering

iCoordinator™ är en molnbaserad lösning för säker lagring och enkel delning av dokument för organisationer, företag och projekt som möter olika användares krav på samarbete och mobil access med möjlighet till kraftfull behörighetsstyrning, dokumentvisning och prenumeration på ändringar.

Effektivt samarbete

En av de viktigaste fördelarna med iCoordinator™ är möjliggörandet av ett effektivt samarbete mellan såväl interna som externa användare kopplade till verksamheten. Användare kan enkelt ladda upp filer, organisera dem i mappar, dela länkar till filerna med andra m.m. Med möjligheten att sätta läs och skrivrättigheter ända ner på filnivå, kan man säkerställa att endast behöriga användare kan läsa eller redigera filerna.

Dela fil via länk & Åtkomstnivå för länk

Användare kan snabbt dela en länk med externa personer som inte är medlemmar i portalen. Möjligheten att sätta åtkomstnivån för länken till vem som helst som har tillgång till länken, portalmedlemmar eller endast filägaren ger ytterligare kontrollmöjligheter över vad som delas och vem som kan ta del av det.

Dokumentvisning online

Genom stöd för visning av flera hundra olika filtyper via den inbyggda dokumentvisaren, listning av filer i en välbekant struktur för att förenkla navigeringen samt åtkomst av filer från olika enheter, kan organisationer, företag och projekt skapa, lagra, dela och samarbeta med filer på ett säkert sätt.

Filhantering Off-line

Klienterna gör det möjligt för användarna att ha sina filer tillgängliga off-line för att kunna arbeta med dem utan att vara uppkopplad mot internet, samt att sedan få dem synkroniserade tillbaka automatiskt i samma stund som de blir uppkopplade igen.

Uppladdning via e-post

För att göra filhanteringen enklare, kan användaren av iCoordinator™ lägga till filer till en viss arbetsyta eller en mapp på portalen genom att skicka filerna via e-post. De unika och mycket säkra e-postlänkarna, som är specifika för användaren och mappen, kan hämtas från webbgränssnittet i iCoordinator™.

Etiketter

Med möjligheten att sätta etiketter på filer och mappar, samt att kunna skapa olika vyer för listning av filer via smarta mappar, kan användaren på ett enkelt sätt kategorisera och organisera sina filer.

Smarta mappar

De smarta mapparna fungerar som virtuella mappar, och med rätt märkning kan filer styras och organiseras automatiskt till en angiven mapp. Till exempel genom att använda etiketten "Granskad", kan en lista med alla de granskade filerna genereras automatiskt i en smart mapp med den etiketten satt som filterkriterium. Detta gör det möjligt att ha enkla arbetsflöden där dokument som är märkta med speciella etiketter automatiskt kan presenteras för användarna i smarta mappar.

Portal och Arbetsytor

Med det unika konceptet Portal och Arbetsytor, kan iCoordinator™ erbjuda organisationer, företag och projekt molnbaserade, säkra portaler där de kan lagra all sina affärsdata. I portalen är lagringsytorna ytterligare uppdelade, först i olika arbetsytor, sedan i mappar och filer. Alla med sin helt egna uppsättning av åtkomsträttigheter. En arbetsyta kan t.ex. representera en avdelning inom organisationen, ett område för en kund, en plats för leverantörer eller en gruppering inom avdelningen.

Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå

Genom att skapa grupper i arbetsytorna kan användaren samarbeta med olika grupper inom en arbetsyta på ett enkelt sätt. Åtkomst till en arbetsyta kan enkelt ges till olika användare, och behörighet för att läsa eller redigera kan ges för en användare eller en grupp till en mapp eller en enskild fil. Detta gör att samarbetet mellan olika användargrupperingar blir både enkel och säker.

Åtkomst endast via inbjudan

Åtkomsten till en portal är strikt begränsad via inbjudan. Med olika nivåer av behörighet för att läsa och redigera filer för enskilda användare eller grupper, kan organisationer, företag och projekt försäkra sig om att enskilda användare och grupper bara kan se det de har rätt till att se.

Mobil åtkomst

Tillgängligheten till filer på mobila enheter ger användarna åtkomst till filer oavsett var de befinner sig, samt möjlighet att dela dem när de är ute och reser vilket möjliggör samarbete med andra när som helst.

Total kontroll över innehåll

iCoordinator™ gör det möjligt för organisationer, företag och projekt att ta kontroll över sin affärsinformation på många olika sätt. Behörighetsstyrning på detaljerad nivå för rättigheter säkerställer att endast de relevanta användarna ser det de har behov av att se.

Ändringsloggar på filhändelser och behörighetsförändringar

Ändringsloggar på filhändelser och behörighetsförändringar säkerställer att administratörerna kan kontrollera de mappar och filer som läggs till och ändras på portalen, samt alla de behörighetsförändringar som gjorts för filer och mappar. När det gäller den enskilde användaren så kan filerna låsas, vilket förhindrar eventuella ytterligare ändringar i filerna.

Automatisk versionshantering

Den automatiska versionshanteringen säkerställer att användaren alltid arbetar på den senaste versionen av filen, men att de tidigare versionerna aldrig försvinner ifall att användaren behöver gå tillbaka till en tidigare version.

Byggt för trygghet

iCoordinator™ har utvecklats med utgångspunkt från den ökande efterfrågan från organisationer, företag och projekt för att stödja en anpassad nivå av behörighetsstyrning, , möjlighet att organisera filerna i flera dimensioner genom etiketter och smarta mappar samt att kunna skicka in filer till mappar i systemet via e-post. iCoordinator™ gör det möjligt för organisationer, företag och projekt att ta kontroll över känsliga affärsdata samtidigt som man möter upp behoven av en säker lagring, enkel tillgänglighet och samarbetsmöjligheterna för användarna.

External user connector

Enterprise-editionenerna kan ytterligare anpassas för specifika behov genom att inkludera en så kallad ”External user connector”, vilken gör det möjligt att bjuda in obegränsat antal externa användare utanför den engna organisationen till en fast kostnad.

Klienter för Windows & macOS

För våra Enterprise-editioner finns desktopklienter för Windows & macOS, vilka möjliggör säker och automatisk synkronisering av alla filer mellan den lokala datorn och iCoordinator™-mapparna online. Dessutom finns iCoordinator™ Web Extension för samtliga editioner, vilken gör det möjligt att direkt från webbläsare sömlöst öppna-redigera-spara filer med hjälp av din lokala programvara som exempelvis Word eller Excel.

Du kan läsa mer om iCoordinator på vår produktsida, www.icoordinator.com

Våra editioner

iCoordinator™ Förening ger din förening möjlighet att till en låg månadskostnad underlätta demokrati, engagemang, gemenskap och inkludering inom föreningen. Alla kan läsa och följa vad som händer vilket föder engagemang och att varje medlem kan känna sig inkluderad och som en del av föreningen genom att kunna ta del av information efter exempelvis ett läger, en träff eller ett möte.

Det blir lätt att säkerställa samarbete och samverkan genom att det är enkelt att dela material och styrelseprotokoll, inga tunga mejl som belamrar någons inkorg. Inte heller finns behov av att medlemmen har ett konto hos någon global aktör utan det räcker med att en har en e-post, så kan medlemmen ansluta till produkten.

iCoordinator™ Förening vänder sig till dig som:

 • Har behov av att på ett kontrollerat och säkert sätt dela dokument med dina medlemmar
 • Vill kunna bjuda in ett stort antal medlemmar utan att tänka på att det kostar extra
 • Önskar generöst med lagring som täcker hela föreningens behov utan att belasta enskilda medlemmars privata lagringsytor

Värdeskapande nyckelfunktioner för iCoordinator™ Förening:

 • Automatisk versionshantering
 • Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå
 • Dokumentvisning online
 • Dela fil via länk
 • Uppladdning av filer och mappar genom dra & släpp

 

Jämför våra editioner här

Grundidén med iCoordinator™ Projekt är att underlätta för dokumentbaserat tryggt samarbete i projekt. Känn lugnet av att ha kontroll över projekten, även när många organisationer är inblandade, gnom att minimera risken att obehöriga kommer åt material och information som de inte ska ha tillgång till.

Genom god informationssäkerhet och spårbarhet kan dokument delas kontrollerat mellan alla projektpartners och tidigare versioner kan vid behov hämtas under hela projektets livstid och raderade dokument kan via supporten återfås från backupen, dit du självfallet kan vända dig på svenska.

iCoordinator™ Projekt stärker samverkan i projektet och inkluderar projektmedarbetarna som gemensamt delar information vilket ger en inkluderande miljö, kvalitetssäkrade dokument och helikopterperspektiv.

Med en fast låg månadskostnad ger kostnadsöverblick och underlättar kalkylerbarhet vid exempelvis budgetering och projektansökningar. 

iCoordinator™ Projekt vänder sig till dig som:

 • Behöver en neutral plats där deltagande företag och organisationer kan dela på dokument oberoende av interna system hos respektive deltagare
 • Vill ha en enkelt kalkylerbar kostnad för projektet utan att tänka på hur många användare som behövs internt eller externt
 • Har många och/eller stora filer i projektet och har behov av ett generöst inkluderat lagringsutrymme

Värdeskapande nyckelfunktioner för iCoordinator™ Projekt:

 • Automatisk versionshantering
 • Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå
 • Dokumentvisning online
 • Dela fil via länk
 • Uppladdning av filer och mappar genom dra & släpp
 • Annotering av filer
 • Automatisk fillåsning via webbklient
 • Möjlighet att lägga till projekt i samma portal

 

Jämför våra editioner här

iCoordinator™ Kundportal ger möjlighet att dela dokument med företagets alla kunder och leverantörer till en fast, låg och kalkylerbar kostnad. Genom en egen kundportal kan företaget på ett professionellt, trygg och behörighetskontrollerat sätt dela filer med kunder och leverantörer.

Det enda som krävs är att kunden har en e-postadress för att kunna inbjudas. Efter accept kan denne ta del av era versionshanterade filer var än i världen kunden eller leverantören befinner sig.

En kund eller leverantör kan välja att via e-post prenumerera på ändringar i den delade informationsmängden vilket gör det enkelt att följa med i kontinuerliga förändringar i exempelvis prislistor, produktinformation eller instruktioner.

iCoordinator™ Kundportal vänder sig till dig som:

 • Behöver en separat plattform skild från den egna IT-miljön för att kunna bjuda in samtliga kunder att dela filer med ert företag under kontrollerade och säkra former
 • Söker kostnadskontroll och vill kunna erbjuda en delningsplattform till en fast låg kostnad
 • Vill undvika att avkräva dina kunder ett användarkonto hos någon av de globala aktörerna som t.ex. Microsoft, Google eller Dropbox

Värdeskapande nyckelfunktioner för iCoordinator™ Kundportal:

 • Mallarbetsyta
 • Möjlighet till snabb kloning av arbetsytor
 • Etiketter (metadata)
 • Automatisk versionshantering
 • Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå
 • Dokumentvisning online
 • Dela fil via länk
 • Uppladdning av filer och mappar genom dra & släpp
 • Annotering av filer

 

Jämför våra editioner här

Med iCoordinator™ Småföretag kan det lilla företaget lagra sina filer i en webbportal vilket säkerställer åtkomsten och versionshanteringen av företagets dokument via webbläsaren eller mobilen. Om olyckan skulle vara framme och den personliga datorn skulle få sönder eller försvinna, ligger alla filerna där trygg i iCoordinator och redo att för access från en ny dator.

Hanterar du många filer via mail, t.ex. kvitton eller ett verifikat, hjälper iCoordinator Småföretag dig så att du enkelt kan maila in filer till önskad mapp i portalen och du får bekräftelse på e-post på att filen/filerna kommit fram.

iCoordinator™ Småföretag är utvecklat i Sverige av Designtech Solutions AB som arbetat med webbapplikationer och dokumenthantering i ca 20 år. Om behov av stöd finns är det bara att kontakta vår svenskbaserade support för att få hjälp av olika slag.

iCoordinator™ Småföretag vänder sig till dig som:

 • Söker ett svenskt konkurrenskraftigt alternativ till Microsoft, Google och Dropbox för din webbaserade dokumentlagring
 • Vill att medarbetarna skall kunna titta på filerna via webbläsare och mobil utan att ladda ner filen
 • Vill kunna skicka in filer, t.ex. verifikat, via epost till en mapp i lagringsytan på webben

Värdeskapande nyckelfunktioner för iCoordinator™ Småföretag:

 • Automatisk versionshantering
 • Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå
 • Dokumentvisning online
 • Uppladdning av filer via e-post
 • Dela fil via länk
 • Uppladdning av filer och mappar genom dra & släpp

 

Jämför våra editioner här

iCoordinator™ Enterprise är den editionen som vänder sig till den som söker det där lilla extra, både avseende funktionalitet som tillgång till service och support.

Förutom samtliga av de funktioner som återfinns i övriga editioner har du i Enterprise tillgång till iCoordinator Desktop som ger dig möjlighet att synkronisera filerna mellan portalen och filhanteraren på din lokala dator. Detta ger dig en oslagbar närhet till filerna som kan öppnas, redigeras och sparas direkt på datorn för att sedan automatiskt laddas upp till molnet.

Utöver utökad funktionalitet har du dessutom tillgång till såväl prioriterad support som möjlighet att ringa den svensktalande supporten.

iCoordinator™ Enterprise vänder sig till dig som:

 • Har ett behov av att ha dina filer synkroniserade till den lokala datorn (Windows & Mac)
 • Uppskattar möjligheten till premiumsupport där det både går att ringa och maila till supporten samt en garanterad kortare svarstid för ärenden
 • Önskar tillgång till samtliga klienter och inkluderad uppstartsutbildning

Värdeskapande nyckelfunktioner för iCoordinator™ Enterprise:

 • Tillgänglig i tre olika utgåvor: Small, Medium och Large
 • iCoordiantor Desktop Client (Windows & Mac) för filsynkronisering
 • Telefonsupport
 • Prioriterade svarstider på ärenden
 • Mallarbetsyta
 • Möjlighet till snabb kloning av arbetsytor
 • Etiketter (metadata)
 • Smarta mappar
 • Automatisk versionshantering
 • Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå
 • Dokumentvisning online
 • Dela fil via länk
 • Uppladdning av filer och mappar genom dra & släpp
 • Annotering av filer
 • API och Zapier (Large)

 

Jämför våra editioner här

iCoordinator™ OEM är en edition som vänder sig till molnleverantörer av andra IT-tjänster och som vill använda valda delar av iCoordinators klienter (Web, Desktop, Mobile och Web Extension) som en del av sin egen tjänst under eget varumärke, s.k. OEM eller White labelling.

För möjligt funktionsinnehåll hänvisas till iCoordinator Enterprise. All prissättning av iCooridnator OEM sker enligt offert och efter kontakt med säljavdelningen på Designtech Solutions AB.

iCoordinator™ OEM vänder sig till dig som:

 • Har ett webbaserat system som behöver kompletteras med funktionalitet för dokumenthantering under eget varumärke
 • Inte vill, kan eller har tid att utveckla efterfrågad funktionalitet på egen hand
 • Vill fokusera på att sälja och leverera lösningar, inte tekniken bakom

Värdeskapande nyckelfunktioner för iCoordinator™ OEM :

 • White Labeling (OEM) – Tillägänglig under eget varumärke
 • Samtliga klienter kan ges ut under eget varumärke (OEM)
 • Telefonsupport
 • Prioriterade svarstider på ärenden
 • Mallarbetsyta
 • Möjlighet till snabb kloning av arbetsytor
 • Etiketter (metadata)
 • Smarta mappar
 • Automatisk versionshantering
 • Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå
 • Dokumentvisning online
 • Dela fil via länk
 • Uppladdning av filer och mappar genom dra & släpp
 • Annotering av filer
 • API

 

Jämför våra editioner här

Prova våra Projekt- och Dokumenthanteringslösningar