Hoppa till huvudinnehåll

OEM-lösningar

OEM-lösningar

Letar du efter en dokumenthanteringslösning under eget varumärke för din produkt eller intranät?
Vi har lösningen.

Oss veterligen är Designtech är den enda leverantören som erbjuder en OEM-lösning av sin fil- och dokumenthanteringsplattform. Vad menar vi då med OEM eller White Labelling som det också brukar kallas? Kort innebär det att vi kan ta fram en version av hela eller delar av vårt system för fil- och dokumenthantering, iCoordinator, under ett helt annat varumärke. Detta innebär stora fördelar för dig som OEM-kund då ni slipper uppfinna hjulet på nytt utan kan fokusera på det just ni är bra på.

Oavsett om det rör sig om ett affärssystem, CRM, tidrapporteringssystem eller någon annan typ av molnprodukt som behöver en filhanteringslösning att komplettera med, är vår OEM-lösning ett mycket kraftfullt och unikt alternativ.

Läs gärna mer i vårt kundcase om Nordiska Entreprenadsystem AB för exempel på hur en sådan lösning kan se ut.

Nedan följer en kort sammanställning av vad som kan vara vanliga beståndsdelar I en OEM-lösning. Kontakta oss så berättar vi gå igenom vad det skulle kunna innebära för er verksamhet.

Exempel på API-anrop:
  • Skapa, uppdatera, ta bort Arbetsytor
  • Skapa, uppdatera, ta bort Användare
  • Skapa, uppdatera, ta bort Grupper
  • Skapa, uppdatera, ta bort Rättigheter
  • Skapa, uppdatera, lista innehåll, kopiera, flytta, ta bort, återställa Mappar
  • Ladda upp, ladda ner, uppdatera, versionshantera, kopiera, flytta, ta bort, återställa, låsa, dela Filer
  • Skapa, uppdatera, ta bort Etiketter och Smarta Mappar

Nyckelfunktioner i lösningen

Vanliga tjänster

Tjänsteleveransen i en OEM-lösning består inledningsvis som regel i att vi gör den anpassning som krävas av vår plattform för att passa in i ert varumärke. Det rör sig om serversidans API i kombination med en eller båda klienterna för webb och mobil. När systemet är driftsatt inleds en underhållsfas där vi i dialog med vår OEM-partner kontinuerlig uppdaterar plattformen med kommande funktioner och förändringar.

Över 20 års erfarenhet

Designtech besitter mer än 20 års erfarenhet av IT-system och den största delen av tiden har ett viktigt fokus varit att arbeta med webben som bas för olika typer av webblösningar. Vi har i vår koncern en samlad bred och hög kompetens inom många plattformar och språk.
 
 

Produktmix

Basen för denna lösning är vår fil- och dokumenthanteringsprodukt iCoordinator. Denna består i denna lösning av serversida (API) och/eller klienter för webb och mobil (Android och iOS) .
 
 

Personlig Support

Vår support när det gäller OEM-lösningar är alltid som second line support till vår OEM-partner eftersom det är partnern som äger och håller i kontakten med slutkunden. Vi får därför en nära och personlig dialog med våra OEM-partners där man gemensamt vill hitta bästa möjliga lösningar för slutkunden.

Prova våra Projekt- och Dokumenthanteringslösningar

Designtech Solutions AB är ett IT-bolag som grundades 1999 med egna produkter för dokument- och projekthantering. De egna produkterna går under varumärkena iCoordinator och ProjectCoordinator och bolaget är även återförsäljare för Visma Addo för digital signering. Våra kunder återfinns såväl inom privat som offentlig sektor.