Hoppa till huvudinnehåll

Lösningar för projekthantering

Lösningar för projekthantering

Är det en utmaning att hantera alla rättigheter i ditt samverkansprojekt på ett kostnadseffektivt sätt?
Vi har lösningen.

Det finns en hel del produkter på marknaden som hanterar olika typer och olika aspekter av projekt. Det kan vara svårt att välja system och många är dessutom väldigt lika när det kommer till olika funktioner, vilket inte gör valet enklare. Vi menar att det är här som en lösning, och inte en enskild produkt, gör skillnaden mellan om man verkligen fyller ett behov eller inte.

Våra lösningar för projekthantering tar sitt avstamp i någon av våra produkter ProjectCoordinator eller iCoordinator. Den förra om fokus ligger i planering och uppföljning och den senare om fokusen finns i filhantering för projekt. Till dessa kombinerar vi en eller flera av våra tjänster som gör att konfiguration, upplärning, utbildning, drift och support blir en värdeskapande helhet som faktiskt gör skillnad i verksamheten.

Nedan följer en kort sammanställning av vad som kan vara vanliga beståndsdelar I en lösning. Kontakta oss så berättar vi gå igenom vad det skulle kunna innebära för er verksamhet.

Nyckelfunktioner i lösningen

Vanliga tjänster

En vanlig kombination av tjänster för denna lösning är utbildning av såväl nyckelpersoner som större användargrupper. Denna baseras med fördel på resultatet av ett implementationspaket där struktur, roller och behörigheter bestämts. Integration med andra system och en skräddarsydd anpassning av funktionalitet kan också vara ett bra komplement.

Över 20 års erfarenhet

Designtech besitter mer än 20 års erfarenhet av IT-system och den största delen av tiden har ett viktigt fokus varit att arbeta med webben som bas för olika typer av projekthantering. Vi har hjälpt många kunder genom åren att analysera och bestämma den bästa strukturen för hur projekt bör sättas upp med en hög säkerhet och möjlighet till rationell hantering av återkommande projekt.

Produktmix

De flesta av våra kunder väljer ProjectCoordinator eller iCoordinator som bas i en lösning för projekthantering. Om det finns behov av projektplanering, resurshantering och ditrapportering brukar valet falla på ProjectCoordinator och om huvuddelen av behovet ligger i projektens filer brukar valet falla på iCoordinator.
 
 

Personlig support

Vid sidan om produktsupporten som ingår för alla användare, erbjuder vi anpassad support för krävande situationer. En vanlig form för detta är att en modell för utökad support tas fram där Designtech även kan bistå med handgriplig hjälp med att utföra dagliga praktiska uppgifter i systemet och även vara inhyrd administratör om så önskas. Oavsett blir vår support en nära och personlig del i lösningen.

Prova våra Projekt- och Dokumenthanteringslösningar

Designtech Solutions AB är ett IT-bolag som grundades 1999 med egna produkter för dokument- och projekthantering. De egna produkterna går under varumärkena iCoordinator och ProjectCoordinator och bolaget är även återförsäljare för Visma Addo för digital signering. Våra kunder återfinns såväl inom privat som offentlig sektor.