Hoppa till huvudinnehåll

Lösningar för dokumenthantering

Lösningar för dokumenthantering

Letar du efter ett fil- och dokumenthanteringssystem där alla användare erbjuds en personlig support?
Vi har lösningen.

En relevant fråga att ställa sig är varför det är relevant att prata om en lösning för dokumenthantering istället för att välja en produkt på marknaden och bara köra igång helt enkelt. Det kan vara ett alternativ för vissa organisationer men för många sträcker sig behovet långt längre än en specifik produkt.

Om vi gör en jämförelse med ett husbygge så behöver filhanteringssystemet innehålla bra och ändamålsenliga verktyg, strukturen, filerna och metadatat bildar byggnadsmaterialet och när allt är på plats kan man behöva hjälp att flytta in eller städa ur det gamla huset. Det är den slutliga boendeupplevelsen I huset som är lösningen på bostadsbehovet. På motsvarande sätt fyller en lösning för dokumenthantering ett större behov än vad enstaka, om än starka, funktioner kan göra.

Nedan följer en kort sammanställning av vad som kan vara vanliga beståndsdelar I en lösning. Kontakta oss så berättar vi gå igenom vad det skulle kunna innebära för er verksamhet.

Nyckelfunktioner i lösningen

Vanliga tjänster

En vanlig kombination av tjänster för denna lösning är utbildning av såväl nyckelpersoner som större användargrupper. Denna baseras med fördel på resultatet av ett implementationspaket där struktur, roller och behörigheter bestämts. Integration med andra system och en skräddarsydd anpassning av funktionalitet kan också vara ett bra komplement.

Över 20 års erfarenhet

Designtech besitter mer än 20 års erfarenhet av IT-system och den största delen av tiden har ett viktigt fokus varit att arbeta med webben som bas för fil- och dokumenthantering. Vi har hjälpt många kunder genom åren att analysera och bestämma den bästa strukturen för deras unika verksamhet.
 

Produktmix

De flesta av våra kunder väljer iCoordinator som bas i en lösning för dokumenthantering. Detta på grund av den kraft som ligger i att kunna ha filerna synkroniserade till sin filhanterare och att kombinera detta med metadata. Är signering av filer en del av behovet kan även Visma Addo ingå i mixen.
 
 

Personlig Support

Vid sidan om produktsupporten som ingår för alla användare, erbjuder vi anpassad support för krävande situationer. En vanlig form för detta är att en modell för utökad support tas fram där Designtech även kan bistå med handgriplig hjälp med att utföra dagliga praktiska uppgifter i systemet och även vara inhyrd administratör om så önskas. Oavsett blir vår support en nära och personlig del i lösningen.

Prova våra Projekt- och Dokumenthanteringslösningar

Designtech Solutions AB är ett IT-bolag som grundades 1999 med egna produkter för dokument- och projekthantering. De egna produkterna går under varumärkena iCoordinator och ProjectCoordinator och bolaget är även återförsäljare för Visma Addo för digital signering. Våra kunder återfinns såväl inom privat som offentlig sektor.