Implementering

Designtech assisterar kunderna med implementering och konfigurering av iCoordinator™ projektportaler. Implementeringen genomförs i följande tre faser:

Fas 1 – Förberedelse (normalt sett en-dags-workshop tillsammans med kunden)

Dagen förbereds, leds och dokumenteras (se fas 2 och 3) av en workshop-ledare från Designtech. Målet är att jämföra hur kundens behov korresponderar till funktionaliteten i projektportalen, upptäcka potentiella risker och att sammanställa en plan för det resterande arbetet.

Tillsammans med kunden analyseras och avgörs det framtida användandet av projektportalen för att uppnå maximal nytta. Resultatet dokumenteras av Designtech och kunden tillhandahåller nödvändig information för det fortsatta arbetet.

Fas 2 – Implementering

Kundens projektportal konfigureras baserat på resultatet från Fas 1. Det här arbetet kan till exempel innehålla följande uppgifter:

  • Skapande av rumsmallar
  • Skapande av rum
  • Strukturera projektarkivet baserat på resultat från Fas 1 inklusive uppladdning av existerande filer
  • Användarregistrering (tilldela rum, gruppera användare, tilldela roller, m.m.)
  • Bjuda in till ett första möte
  • Förse projektplaneringen med existerande aktiviteter
  • Initiera den första diskussionen i forumet

 

Fas 3 – Överlämnande av konfigurering

Baserat på resultatet i Fas 1 och 2 sammanställs en Manual, för att understödja användare i deras arbete med projektportalen, i enlighet med kundens unika sätt att arbeta med projekt. Med hjälp av den här manualen ska en normal användare kunna hantera de flesta dagliga uppgifter i verktyget. Manualen levereras i PDF-format och laddas upp till Lobbyn i projekthuset.

Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...