SyncroSite™

SyncroSite™ är ett webbaserat produktionsplanerings- och schemaläggningssystem som syftar till att förbättra arbetsflöden i produktionen och effektiviteten hos arbetskraften för företag inom byggindustrin. SyncroSite™ hjälper organisationer att göra produktionsplaner, schemalägga aktiviteter, organisera arbetare och utrustning, samt att effektivisera leveranser. SyncroSite™ bistår vid planering och beredning av produktion inom en lämplig tidsram innan produktionsaktiviteter ska utföras, samt underlättar tillsättning av arbetare och underleverantörer som ska utföra arbetet. Verktyget tillhandahåller detaljerade rapporter och statistik i avsikt att finjustera och förbättra utförandet.

SyncroSite™ assisterar organisationer vid centrala stadier i projektet som planering, beredning, utförande och uppföljning. Systemet kan importera planer från konventionella produkter för  produktionsplanering som Plancon, Vico office, m.fl.. Med leveransplanerna på plats, tillåter systemet automatisk revidering av leveranser och datum.

Som en del i beredningen, kan systemet bistå med koordination och organisering av gemensamma resurser, och säkerställa att förutsättningar är uppfyllda innan produktionen startar.

Vid utförandefasen flyttas de färdigberedda aktiviteterna från beredastadiet till utförandet. Resurserna, inklusive underleverantörer, blir tilldelade aktiviteter med all nödvändig information som de behöver för att utföra arbetet. Platschefer kan se de beredningsaktiviteter som de är ansvariga för, och arbetare och underleverantörer kan se sina tilldelade produktionsaktiviteter. Arbetarna kan se och skriva ut all nödvändig information, samt uppdatera status när arbetet är påbörjat och avslutat. Datumen för start och färdigställande sätts automatiskt av systemet.

Uppföljningen tillåter översyn av kvalitativa och kvantitativa data associerad med olika uppgifter. Det är också möjligt att jämföra mellan planerad och faktisk produktionsdata.

Läs mer om SyncroSite™

Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...