ProjectCoordinator®

 

ProjectCoordinator® är ett webbaserat projekthanterings- och samverkansverktyg som kan fungera som ett centralt nervsystem för organisationer, och låter dem samarbeta enkelt, hantera projekt effektivt och uppnå högre produktivitet hos resurserna. ProjectCoordinator® hjälper organisationer att hantera sina projekt effektivt med en hög nivå av samverkanskapacitet. 

Med ProjectCoordinator® kan organisationer få en översikt i realtid över olika projekt och aktiviteter, samt deras tidslinjer och händelser, hos olika avdelningar och platser. Med ProjectCoordinator®'s hjälp samlas alla projekt och relaterade aktiviteter på ett ställe, och man kan enkelt göra planer, dra upp tidslinjer, lägga till resurser och följa upp hur projektet framskrider. Organisationer kan hantera resurser effektivt, och uppnå optimal användning, tack vare det inbyggda resurshanteringssystemet. Om det finns kostnader kopplade till aktiviteter kan dessa enkelt följas upp, och analysering av budgeterade kontra faktiska kostnader ger större kontroll över finanser. Genom möjligheten att följa upp aktiviteter, resurser och kostnader på ett regelbundet och punktligt vis kan organisationer genomföra sina uppgifter i tid, hålla sina leveranser effektiva och få nöjda kunder.

ProjectCoordinator® förbättrar kommunikationen mellan arbetslag genom att centralisera dokument, konversationer och andra aktiviteter under ett och samma användargränssnitt. Verktyget har inbyggd anslagstavla, kalender, mötesorganiserare, gruppuppdateringar på dokument och filer, uppdateringar på aktiviteter, överblick över olika projekt och aktiviteter, arbetsflöden för granskning och godkännande av dokument, med mera. Beroende på sina användarrättigheter kommer användaren att få en konsoliderad sikt över projekt, aktiviteter och kommunikationen runt dessa.

Med fokus på att främja god samverkan, effektiv projekthantering, dokumenthantering och resurshantering bidrar ProjectCoordinator® till att organisationer uppnår sina mål och förbättrar sin produktivitet.

Läs mer och registrera ProjectCoordinator®  

Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...