Integration

På Designtech förstår vi att det kan vara nödvändigt för företag att integrera sin nya eller existerande mjukvara med våra produkter för att dra nytta av nya eller existerande applikationer och dela information över flera plattformar. Därför erbjuder vi integrationstjänster mellan vår mjukvara och andra produkter som är viktiga för kunden.

Vårt tillvägagångssätt för systemintegration hjälper dig att dra full nytta av dina investeringar och öka effektiviteten.

Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...