Project Management

TEAM

Lösning Designtech Project Management hjälper organisationer att hantera sina projekt effektivt, med en hög grad av samverkansmöjligheter, och tillhandahåller alla komponenter som låter organisationen genomföra sina projekt framgångsrikt gång på gång. Lösning Designtech Project Management är byggd med fokus på nyckelfunktioner som snabb tillgång och skapande av projektets uppgifter och uppföljningsmetoder, tillgång närsomhelst – varsomhelst, underlättat samarbete, effektiv resurshantering, säker och tillförlitlig serverdrift, reguljär och kontinuerlig support, samt möjligheter till framtida utveckling och tillbyggnad.

Designtechs flaggskepp, iCoordinator, förenat med tio års erfarenhet av mjukvaruutveckling och relaterade tjänster, låter oss bistå våra kunder med en lösning som håller hög kvalitet och hållbarhet, i kombination med tillförlitligt underhåll och support.

Hantera och följa upp olika projektplaner som tillhör olika avdelningar eller kunder, hålla reda på budget och kostnader, hantera olika sorters resurser och material, kommunikation med klienter och kolleger, dela projektrelaterad information på ett säkert sätt och generera rapporter som är korrekta och meningsfulla. Allt detta blir lätt övermäktigt utan de rätta hjälpmedlen. Lösning Designtech Project Management berör alla dessa områden och hjälper organisationer att enkelt genomföra projekt och relaterade aktiviteter. Lösningen har olika funktionsområden som projekthantering och planering, dokumenthantering, resursplanering, kostnadshantering, kontakthantering och tidsrapportering.

Med en webbaserad lösning som medger tillgång närsomhelst – varsomhelst är det viktigt att informationen är säker. Lösning Designtech Project Management erbjuder en säker miljö, dels genom inbyggd säkerhet och rollbaserad tillgång till innehåll, och dels genom att lösningen finns på servrar som befinner sig inom Sverige och som håller en hög säkerhetsnivå.

Designtechs lösning säkerställer varaktighet och ett oavbrutet arbetsflöde genom att erbjuda kontinuerlig support som är tillgänglig via e-post och telefon.

Tack vare vårt erfarna utvecklingsteam är det enkelt att utöka lösningen enligt specifika krav från en organisation. Det kan vara alltifrån anpassade utvecklingstjänster, integration med andra system, utveckla kundspecifika funktioner eller utöka tjänster.

Lösning Designtech Project Management har ett helhetsperspektiv på dina projekthanteringsbehov, och hjälper organisationer att fokusera på sina uppgifter och uppnå utmärkta resultat, genom att inte bara erbjuda en framstående projekthanteringslösning utan även en tjänst som passar till den.

 

SYSTEM

 
 • Support via telefon och e-post
 • Anpassningar kan göras baserat på kundens krav
 • Extra funktioner enligt kundens behov
 • Anpassning till ökade säkerhetskrav genom funktioner som tvåstegsautentisering
 • Integreringstjänster som låter lösningen kopplas ihop med andra system

 

 
 • En samlad lösning för alla dina projekthanteringsbehov
 • Enkel planering och uppföljning av aktiviteter och projekt med en multi-projektmiljö
 • Effektiv användning av projektrelaterade resurser
 • Effektiv uppföljning av status och tidrapportering på aktiviteter via olika medier
 • Enkel hantering av innehåll och filer genom meta data och smarta kataloger
 • Tillgång närsomhelst - varsomhelst med en hög nivå av samverkansmöjligheter
 • Säker åtkomst på servrar i Sverige, lagring av projektrelaterade filer i en central förvaringsplats och rollbaserad åtkomst för att underlätta delning med såväl interna som externa parter
 • Förbättrat flöde och distribution av information i realtid genom påminnelser och notifieringar
 • Bättre kontroll över kostnader och hantering av kassaflöde kopplat till projektrelaterade aktiviteter
 • Kvalitativ support och extra utvecklingtjänster från samma lösningsleverantör
Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...