Research Management

TEAM

Lösning Designtech Research Management riktar sig till organisationer och universitet som fokuserar på forskningsprojekt, som till exempel EU-projekt som löper över flera år och har deltagare från hela världen.

Att kunna koordinera alla inblandade i ett sådant projekt för att uppnå definierade resultat är förenat med många utmaningar. Det är mycket viktigt att effektivt koordinera olika forskargrupper och regelbundet förmedla korrekt information mellan dem för att kunna genomföra projektet på ett bra sätt. Säkerhet kring information och hantering av projektrelaterade dokument och filer på ett säkert sätt spelar en viktig roll. Det är också viktigt att varje forskargrupp har en egen arbetsyta, samt att det finns en gemensam yta där de kan kommunicera och publicera sina rön. Att kunna organisera möten regelbundet och rapportera tid på olika aktiviteter är grundläggande för dessa forskningsprojekt. För att kunna dela information om projektet och relaterade aktiviteter både internt och externt, är plattformar för effektiv kommunikation, till exempel en webbsida eller nyhetsbrev, av största vikt, samt att dessa plattformar kan uppdateras regelbundet.

För att möta dessa utmaningar har Lösning Designtech Research Management kombinerat sitt flaggskepp iCoordinator med Drupal Content Management System. iCoordinator hjälper organisationer att samverka effektivt över Internet och behandlar olika områden som projekthantering, resurshantering, dokumenthantering, kostnadshantering, tidrapportering och kontakthantering. Drupal CMS bidrar med externa och interna webbsidor med skräddarsydda funktioner baserade på de enskilda projektens krav.

För att upprätthålla säkerheten kring innehållet finns Lösning Designtech Research Management på servrar i Sverige som håller en hög säkerhetsnivå. Tack vare vår mångåriga erfarenhet av mjukvaruutveckling med iCoordinator och Drupal kan lösningen skräddarsys för att uppfylla kundens behov. Tilläggstjänster som till exempel utveckling av formulär för att skicka in rapporter, hantering av nyhetsbrev, kanaler i sociala medier, intern åtkomst till arbetsytor eller träningsytor i mjukvaruverktyg kan göras tillgängliga.

Den täta integrationen mellan iCoordinator och Drupal, i kombination med utmärkt support och tjänster, gör Lösning Designtech Research Management till det ideala valet för forskningsorganisationer som vill samverka med partners för att nå gemensamma mål och genomföra projekt framgångsrikt i en säker och tillförlitlig miljö.

 

 

SYSTEM

 
 • Support via telefon och e-post
 • Anpassade tjänster baserade på kundens krav
 • Utveckling av teman och moduler till Drupal
 • Anpassade tjänster för teman och moduler till Drupal
 • Uppbyggnad av multi-projekthantering via en och samma installation
 • Månadsvisa underhållstjänster för webbsidor
 • Tilläggsfunktioner enligt kundens behov
 • Integrationstjänster som låter lösningen kopplas till andra system

 

 
 • Effektiv samverkan och kommunikation mellan projektets partners
 • Arbetspaketbaserade grupper och arbetsytor för enklare hantering
 • Tillgång närsomhelst – varsomhelst
 • Effektiv hantering av projektrelaterade möten och delning av information
 • Enkel publicering av dokument på webben och på Intranet-sidor
 • Tidrapportering på aktiviteter via olika medier
 • Integration mellan iCoordinator och Drupal CMS och single sign-on mellan system för enklare och snabbare tillgång
 • Enklare hantering av innehåll på webbsidor genom WYSIWYG-gränssnitt
 • Säker drift på servrar inom Sverige och lagring av projektrelaterade filer i en central förvaringsplats
 • Kvalitativ support och tillägg av utvecklingstjänster från en och samma lösningsleverantör
Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...