Designtech Product Data Management Solution

TEAM

Designtech Product Data Management Solution (PDM) är en serie systemverktyg för tillverkande företag där köpare och leverantörer samarbetar kring produktframtagning. Exempel: Tillverkare av komponenter och system (leverantörer) som samarbetar med konstruktörer och byggare av stora produkter och anläggningar inom t ex fartygsbyggnad, offshore, kraftverk och andra komplexa produkter. Systemet hjälper till att effektivisera projektplanering, konstruktion, förtillverkning, produktionsaktiviteter och uppföljning.

En av de stora utmaningarna vid konstruktion och tillverkning av komplexa produkter är att uppnå effektiv koordinering av olika discipliner och mellan leverantörer och beställare i olika projektfaser. Designtechs PDM-verktyg hjälper de inblandade företagen att hantera sina produktdata och strömlinjeforma sina processer genom sina funktioner för hantering och utbyte av projektplaner, dokument, ritningar, 3D/CAD-filer osv

Designtech Producr Data Management Solution ger de olika aktörerna i ett projekt tillgång till dedicerade areor för utbyte och lagring av projekt- och produktdata. Komponentleverantörer kan kontrollera sitt datautbyte med kunderna genom att man delar dessa areor. Areorna uppför sig som delade kataloger som kan göras till s k smarta mappar genom att filerna förses med metadata. Smarta mappar kan byggas ut så att användarnas behov av dokumentklassificering, sökbarhet etc tillgodoses.

Designtechs PDM Solutions integrerade funktioner för projekt- och produktdatahantering underlättar samarbete, koordinering, projektplanering, resursallokering, utnyttjande och uppföljning i produktframtagningsprojekt med flera aktörer. Systemet kan lindra effekterna av flaskhalsar i processen genom att alla väsentliga funktioner är integrerade och lätt tillgängliga via webbgränssnitt för samtliga aktörer. Detta ger bättre kvalitet och resursutnyttjande såväl i arbetsprocesserna som i den slutliga produkten. Tillsammans sparas såväl ledtid som kostnader.

Designtechs erfarenhet av systemutveckling och support ger kunderna möjlighet att anpassa lösningarna till sina speciella behov och integrera dem med övriga IT-verktyg. För att säkerställa datasäkerhet hos den webbaserade lösningen använder vi servrar placerade i Sverige.

 

SYSTEMS

 

 
  • Telefon- och e-postsupport
  • Integrationstjänster
  • Utbildning
  • Anpassningar enligt kundönskemål
  • Tilläggsfunktioner

 

 
  • Smidigare och mera effektiv kommunikation mellan företag som samarbetar kring en produktframtagning.
  • Högre kvalitet i produktdata.
  • Snabb och enkel tillgång till ritningar, 3D-modeller och andra produktdata.
  • Bättre projektstyrning och resursutnyttjande.
Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...