Construction Management

TEAM

Lösning Designtech Construction Management (CMS) bistår företag inom byggindustrin med planering av sina projekt. Lösningen stödjer planering i förproduktionsstadiet, ger effektiv resursplanering och hantering av produktionsaktiviteter, samt hantering av projektets framskridande och uppföljning.

En av de viktigaste utmaningarna i byggprojekt är effektiv koordinering och samverkan mellan avdelningar och resurser som är verksamma i olika stadier i projektet. När man använder olika system som inte är sammankopplade blir uppgiften mödosam och leder ofta till att resurser slösar tid och energi på att göra om samma saker i ett senare skede. För mycket detaljerad planering i ett tidigt skede i projektet slutar lätt med många och omfattande omplaneringar.

Med ett integrerat system kapabelt att hantera samverkan, projektplanering, resursallokering och användning, uppgiftshantering och regelbunden tillsyn, kan Designtech CMS hjälpa byggföretag att ta sig förbi de största flaskhalsarna och säkerställa att projekt utförs i tid med lägre produktionskostnader och högre kvalitet. Genom konstant återkoppling på resursanvändning och produktionsstatus i olika stadier får projektledare möjlighet att optimera produktionsprocessen och få kortare ledtid.  

Designtechs erfarenhet av mjukvaruutveckling kombinerat med supportkapacitet ger kunderna möjlighet att utöka lösningen och integrera den med andra system, samt anpassa för sina specifika krav. Den här webbaserade lösningen finns på servrar i Sverige med hög nivå av säkerhet.

 

SYSTEM

 
 • Support via telefon och e-post
 • Integrationstjänster som låter lösningen kopplas ihop med andra system
 • Utbildning
 • Anpassningstjänster baserade på kundens krav
 • Tilläggsfunktioner enligt kundens behov

 

 
 • Stödjer koordinering och hantering av delade resurser vilket underlättar det förberedande arbetet
 • Effektiv samverkan mellan personer som jobbar med förberedande aktiviteter
 • Genom att säkerställa att förberedande arbete påbörjas i tid minskar risken för förseningar
 • Genom noggrann tillsyn av leveranser minskar risken för brister. Det minskar också risken för brådskande lokala inköp och leder till ett mer kostnadseffektivt inköp av material.
 • Alla projektdeltagare är välinformerade och förberedda inför möten vilket gör mötena kortare och mer produktiva
 • Tydliga och detaljerade instruktioner till arbetare och underleverantörer minskar risken för missförstånd
 • Med en tydlig överblick över aktiviteter och anvisade arbetsytor för arbetare minskar risken att två arbetslag ska uppta samma yta samtidigt och störa varandras arbete
 • Med information om utrustning och materials tillgänglighet blir det lättare för arbetare att hitta de redskap de behöver för att utföra arbetet
 • Minska risken för brister på byggarbetsplatsen genom flexibel kvalitetskontroll och tillsyn
 • Skapar arbetsförhållanden där onödig väntetid kan omvandlas till mer produktiv tid
Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...