Solutions

Construction Management

TEAM

Lösning Designtech Construction Management (CMS) bistår företag inom byggindustrin med planering av sina projekt. Lösningen stödjer planering i förproduktionsstadiet, ger effektiv resursplanering och hantering av produktionsaktiviteter, samt hantering av projektets framskridande och uppföljning.

Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...

Research Management

TEAM

Lösning Designtech Research Management riktar sig till organisationer och universitet som fokuserar på forskningsprojekt, som till exempel EU-projekt som löper över flera år och har deltagare från hela världen.

Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...
Subscribe to RSS - Solutions